Werkwijze

Voorbereiding

Vertrouwelijk en persoonlijk. Dat zijn de belangrijkste kernwaarden van mijn werkwijze. Ik besteed dan ook altijd veel aandacht aan de voorbereiding. In deze fase maken we kennis, breng ik uw wensen in kaart en maken we afspraken over uitvoering, inhoud en prijs. Vervolgens begeleid ik u bij het ordenen van uw herinneringen. Hoe is uw leven verlopen? Tegen welke historische achtergrond? Welke gebeurtenissen en personen zijn belangrijk voor u geweest?

 

Interview(s)

Wanneer we de volgorde en de globale inhoud van uw verhaal hebben vastgesteld, gaan we naar de interviewfase. Tijdens de interviews zorg ik ervoor dat u gestructureerd en als vanzelf door uw herinneringen gaat, waarbij ieder woord en elk detail hun logische plek in uw verhaal krijgen. De interviews vinden bij u thuis plaats in uw eigen vertrouwde omgeving. Desgewenst kunt u een of meerdere personen uit uw persoonlijke omgeving vragen aan het interview deel te nemen of er eenvoudigweg bij aanwezig te zijn.

 

Onderzoek

De meest eenvoudige en voordelige vorm die ik u kan bieden is een autobiografie waarbij ik in één lang interview uw gehele levensverhaal opteken en dat integraal overzet naar een cd of dvd. Maar daarboven zijn er vele variaties mogelijk, zowel qua vorm als inhoud. Zo kunt u ervoor kiezen om foto- of ander beeldmateriaal in het document te laten opnemen. Of - wanneer u een boek wenst - een mooie omslag te laten ontwerpen. Ook kan ik meerdere personen interviewen en aanvullend (genealogisch) onderzoek verrichten, zoals de realisatie van een biografie dat vereist.

 

Schrijven of editen

Als de interviews zijn afgerond en ik alle relevante informatie verzameld heb, ga ik aan de slag met het schrijven of editen. Foto's, (oude) films, geluidsbanden en ander historisch documentatiemateriaal, kan ik samen met u selecteren en naar wens toevoegen. De fase van het drukken of persen gaat pas van start als u volledig ingestemd heeft met de inhoud en de vorm van het document.

(Dit laatste geldt niet voor de meest eenvoudige vorm van de cd- en dvd-autobiografie.)

 

Productie(tijd) en verzending

Wanneer het document zijn definitieve vorm en inhoud heeft gekregen, wordt het overgezet naar het medium van uw keuze: een boek, dvd of cd. Vervolgens krijgt u het afgesproken aantal voor de vooraf overeengekomen prijs bij u thuis aangeleverd. De tijd waarbinnen ik een (auto)biografie kan realiseren, verschilt sterk en is afhankelijk van de afspraken die we maken.