Disclaimer

Inleiding

De gegevens die deel uitmaken van de website van Opschrift Communicatie ("Opschrift") zijn afkomstig van Opschrift en mogen uitsluitend voor informatiedoeleinden worden gebruikt. Door gegevens van de website van Opschrift te downloaden, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals weergegeven in deze overeenkomst. Bent u het niet eens met de voorwaarden, gebruik de website dan niet om gegevens te downloaden.

Eigendom van gegevens en logo

De informatie, het logo en de afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opschrift Communicatie worden gedistribueerd, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.

Documentatie

Het is u toegestaan om: a) de documentatie op één enkele computer te installeren voor persoonlijk gebruik b) afdrukken te maken van de documentatie voor persoonlijk gebruik op voorwaarde dat u de copyrightvermelding van Opschrift toevoegt.

Vermelding van andere bedrijven en producten van andere bedrijven

Andere bedrijven, producten van andere bedrijven en websites worden alleen op de website van Opschrift genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze bedrijven, producten of websites door Opschrift worden aanbevolen of door Opschrift zijn goedgekeurd. Noch aanvaardt Opschrift enige aansprakelijkheid met betrekking tot de keuze, de prestaties of het gebruik van deze producten, websites en bedrijven.

Reacties en informatie

De informatie die u via deze website aan Opschrift verschaft, wordt als niet vertrouwelijke informatie beschouwd. Opschrift kan zonder toestemming onbeperkt gebruikmaken van deze informatie.

Copyright

Wanneer u vragen hebt over het gebruik of de licentiëring van gegevens die onder het auteursrecht van Opschrift vallen, kunt u een e-mailbericht sturen naar roel@opschrift.com

Copyright © 2002 Opschrift Communicatie. Alle rechten voorbehouden.